Hawaii Is Life Apparel Accessories Island Photos Blog Contact

"A hiki aku oe mana'o 'olu'olu na mea maikai e hiki mai"
When you think positively, good things happen.

oi kai lau e hana I ola honua - Live your life while the sun is still shining - Hawaii Is Life Proverb

E kulia i ka nu'u - Strive to reach the highest
Hawaii Is Life Proverb

Ke lino a nei ke kehau o Waiopua - He glistens with the fine dew of Waimea - Hawaii Is Life Proverb

A Ohe Lokomaika'i I Nele I Ke Pana'i - No kind deeds has ever lacked its reward - Hawaii Is Life Proverb

E mahalo kakou I ka mea loa'a (Let us be thankful for what we have - Hawaii Is Life Proverb

A me Akua po' maika'i na mea pau "With God all things are blessed" - Hawaii Is Life Proverb

Ahuwale ka Po'okela I kau hana ia ha'i
"It is through the way you serve others that your greatness will be felt"

Ke Aloha o ke akua e kipuni mai ia kakou...
The LIGHT of God surround us...

Hawaii Is Life Proverb

E Aloha Kekahi I Kekahi
"Love One Another"

Ola ka Makana ma ke Akua
“Life is a gift from God”. - Hawaii Is Life Proverb

Ua Ola Loko I Ka Aloha
"Love gives life within"

Noho me ka hau’oli
"Be happy"

Hawaiian Proverbs

Noho me ka hau’oli
"Be happy"
Hawaii Is Life Proverb

Kahuna Nui Hale Kealohanlani Makua
Love all you see, including yourself.
Hawaii Is Life Proverb

Hawaii Is Life Where Time Does Not Exist Island Life and Surfing Apparel
©Copyright 2017 All Rights Reserved
surf@hawaiiislife.com

Ola i ke ahe lau makani
There is life in a gentle breath of wind.
Hawaiian Time Proverb

Ahuwale ka po'okela i kau hana ia ha 'i.
It is through the way you serve others that your greatness will be felt.
-Hawaiian Time Proverb

‘A’ohe hana nui ke alu ‘ia - No task is too big when done together by all
Hawaiian Time Proverb

Ua mau ke ea o ka `aina i ka pono. The life of the land is preserved in righteousness.
Hawaiian Time Proverb

I ho’okahi ke aloha! Living Aloha!
Hawaiian Is Life Proverb